Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Rörelse och motorik

Taklöksvägen 1 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Rörelse och motorik.

 

Syfte - varför?
Syftet är att barnen utefter egen förmåga utvecklar grovmotoriska rörelsemönster som bidrar till ökad kroppskännedom och  självkänsla. Vi vill skapa förståelse för de positiva effekter rörelse har för vårt fysiska samt psykiska välbefinnande.

 

Utgångspunkt

Barnen har ett stort rörelsebehov och uppskattar aktiviter där de får använda kroppen såsom rörelsesånger, lekar och utflykter. 

 

 

 

Vart ska vi?

-Ökad kroppsmedvetenhet

-Ökad kroppskontroll

-Ökad självkänsla

-Träning av grovmotorik, balans och koordinationsförmåga

-Förstå och följa instruktioner

-Ökad koncentrationsförmåga 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

-På tisdagar har vi tillgång till vår härliga stora Hildesal. Just nu kör vi gympapass men kommer senare att varva med hinderbana och miniröris.

-Rörelselekar

 

-Skogsbesök och andra promenader i närområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter