Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Diamanten SKA September

Norrbyskolans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 7 september 2022

På Norrbyskolans förskola arbetas det aktivt med en kunskaps- och barnsyn där det kompetenta barnet står i fokus. Vilket innebär att pedagogerna är ansvariga för att ge barnen förutsättningar att erövra kompetens och uppfylla sin fulla potential. Där ansvaret ligger på pedagogerna att utgå från barns intresse i planeringen av undervisningen men samtidigt utmana barnen till att skapa nya erfarenheter.

 

Aktuell månad: September 

Mål från läroplanen:

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förväntade effekter:

-

Aktuella fokusord:

Död, Tanter, karaktärer, ledsen

Nuläge:

-

Vad har vi observerat under föregående månad?

-

Vad har vi fått syn på i vår analys av våra reflektioner?

-
Hur har barnens egna reflektioner tagits tillvara på?

-

Vart befinner vi oss i relation till våra förväntade effekter?

-

Hur går vi vidare?

-

Planerad Undervisning:

- Vi kommer titta på en teater om boken och sedan kommer vi tillsammans med barnen prata om vad som hände i teatern. Barnen kommer därefter att rita om det de kommer ihåg från teatern.

- Under september månad kommer vi att bekanta oss med karaktärerna i boken, samtala om svåra begrepp och ställa frågor om boken till barnen. 

- Vi kommer dela oss i små grupper och ha boksamtal om boken.

- Vi utgår från barnens tankar när vi planerar undervisningen.

- Vi dokumenterar barnens tankar om boken. 

Vem ansvarar för vad?

- Tisdagar - Fardowsa 

- Onsdagar - Tina 

-Torsdagar - Lena 

Förändrande av lärmiljöer?

- Boken kommer vara tillgänglig för barnen i deras nivå 

- Vi har ett hus/lägenhet där varje tant kommer få varsitt rum inrett. 

Hur tydliggörs undervisningen med hjälp av AKK?

- Med hjälp av bildstöd och samtalskartor 

 

Frågor att klistra in för

Reflektion:

Hur kan vi se att barnen tillägnar sig ett lärande? 

Hur har jag som pedagog bidragit till barnens lärande?

Vilka nya frågor/intressen har dykt upp som vi kan ta tillvara på och arbeta vidare med? 

Analys:

Har barnen fått ett ökat lärande inom målområdet? Hur vet vi det? hur kan vi se det? 

Har vi nått våra förväntade effekter? Om inte? Vad beror det på? 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog? Vad var lyckosamt? Vad kunde jag gjort annorlunda?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback