Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

NTA- Testa teknik

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 september 2022

NTA-tema i teknik. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Vi arbetar med att:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar

- att konstruera ett bärhandtag, och grytunderlägg. 

- olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

- använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass

 

På vilket sätt? Hur?

  • pararbeten/ axelkompis
  • gemensamma diskussioner
  • praktiskt arbete och enkla konstruktioner.
  • förutsäga och jämföra resultat.
  • dokumentation av undersökningar, konstruktioner och resultat.

Bedömning:

Du kan genomföra mycket enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

Du gör enkla dokumentationer av arbetet.

Du kan föra enkla resonemang kring vardagsteknik.


Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback