Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Sommaruppgift V.37

Råå Förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Första sommarminnet går till Malmömuseum! Men hur?

Mål:

Vårt prioriterade mål 2022/2023

Förskolan ska erbjuda en lärandemiljö som ger varje barn förutsättningar att utveckla sin positiva lärandeidentitet. 

 

Syfte:

  • En koppling till vårt prioriterade mål och en uppstart
  • Att utgå från barnens erfarenheter
  • Att få svar på vad barnen är intresserade av - en bakgrund att stå på för att skapa ny kunskap tillsammans - barn, föräldrar och pedagoger
  • Att låta föräldrar vara delaktiga i vår uppstart. 

 

Undervisning:

Barnen fick dra lott i med alla namn. Första namnet som drogs upp var Ellie B. Ellie B. har varit på Malmömuseum. Hon hade en Elsaklänning, och vad vi förstod på henne var detta höjdpunkten med denna resan, haha. 

I barngruppen diskuterade vi fram och tillbaka hur vi skulle kunna återuppleva Ellies resa. Efter alla förslag fick Ellie bestämma vad vi ska göra. Det kommer bli en fest! Barnen kommer att få testa olika kläder digitalt med hjälp av greenscreen. Vi kommer att tillsammans göra ett konstverk av en prinsessa. Alla barn kommer att få rita en liten del av prinsessan och i slutet blir det spännande att se vad det blivit. 

Vi gör en utflykt till Fredriksdal där vi går runt i de gamla miljöerna. 

 

Målkriterier:

Normer och värden

Varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Omsorg, utveckling och lärande 

Varje barn visar tilltro till sin egna förmåga att lära

Varje barn utvecklar sin förmåga att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem samt omsätta idéerna i handling.

Barns inflytande 

Varje barn utvecklar en förmåga att utöva inflytande över sin utbildning.
Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter