Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

7 - 9

HT 22 Läsa Språkcentrum Mölndal åk 7-9

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 9 januari 2023

Vi kommer att gemensamt läsa boken:" Tomorrow, when war began" av John Marsden.

Arbetsområde

Läsa tala skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Se nedan

Konkretiserade mål

Vi kommer att fokusera på läsförståelse och att prova att analysera skönlitteratur samt att skriva en text.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning = Vad ni ska undervisning om olika  lässtrategier, hur man analyserar en text och prata om olika slags verktyg för hur man tar sig an en text. Räcker det med att läsa? Behöver man diskutera? Skriva ner. 


Arbetsmetoder = Vi kommer att läsa boken: Tomorrow when war began både i skolan och hemma. Vi kommer att diskutera innehållet i boken tillsammans men även individuellt skriftligt. När boken är klar, kommer vi ha afternoon tea, men även skriva en summering av boken. (olika slags text). 

Eleven har uppnått målen när...

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar.

Skönlitteratur för ungdomar från olika tider och områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från olika medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback