Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Skära relief HT22

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Din uppgift är att skära fram ett motiv i det mjuka trädslaget lind.

En relief är ett motiv i olika nivåer. Du kommer att skära fram det i det mjuka trädslaget lind. För att lyckas med detta är det viktigt att förstå hur trät spricker och att lära sig att kontrollera detta. Du kommer att använda dig av flera olika typer av eggverktyg. På slutet målar du din relief med vattenfärg.

 

Informativt bildspel:

https://docs.google.com/presentation/d/1gabTq6MLw5XPbjTHiKuPtvxR26eZTkTUt818HDvcPTc/edit#slide=id.p

 

Moment som ingår i arbetet

Inledande praktisk övning 

Idéarbete och planering

Praktiskt arbete med det egna föremålet

Dokumentation / reflektion

 

 

Inledande praktisk övning 

Under övningen lär dig dig grundläggande tekniker och får en förståelse för vad som är möjligt och vad som är svårt. Du får en förståelse för vad som kan vara ett lämpligt motiv och hur man måste planera genomförandet.

 

Idéarbete och planering

Utmaningen i detta projekt är bland annat att hitta ett inspirerande och lämpligt motiv, som är en utmaning på rätt nivå. Det gäller sedan också att noga planera de olika nivåerna och i vilken ordning trät ska skäras bort.

 

Praktiskt arbete med det egna föremålet

När du väl har planerat ditt motiv förser du dig med lindträ av den storlek / tjocklek som passar ditt motiv. Sedan gäller det att steg för steg skära fram motivet och till slut måla det med vattenfärg.

 

Dokumentation / reflektion

Under arbetets gång fotograferar du och kommenterar ditt arbete så att man kan se hur din relief växer fram. Du dokumenterar din arbetsprocess i det Google Dokument som din lärare förberett för dig på Classroom.

 

Exempel på stödfrågor för reflektion

Vad / hur har du  gjort?

Hur har det gått?

Vilka problem har du stött på?

Hur bedömer du din egen arbetsinsats?

 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR

Vad har du lärt dig på detta arbete?
Hur bedömer du kvalitén i det du gjort?
Om du skulle göra samma föremål en gång till vad skulle du då göra annorlunda?

 

BEDÖMNING

Bedömningen baserar sig på observation av ditt arbete i slöjdsalen, det färdiga resultatet samt din dokumentation i Google Drive.


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations- och konstruktionsmöjligheter.

Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Matriser i planeringen
Torpskolan Slöjdmatris h.t.-22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback