Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Färglära

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Vi kommer arbeta med färglära på bildlektionerna och utforska olika målartekniker.

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med färglära och använda olika målartekniker på bildlektionerna. Vi kommer att arbeta med grundfärgerna, sekundärfärger, komplementfärger och jobba med olika material för att kunna måla. 

 

Målet med undervisningen är at du ska kunna:

- de tre grundfärgerna.

- att blanda grundfärger så de bildar en sekundärfärg.

- använda de olika komplementfärgerna samt att använda målarteknikerna som vi jobbar med

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-kunna namnge de tre grundfärgerna; gul, röd och blå.

- kunna namnge de tre sekundärfärgerna, orange, grön och lila. 

 använda de olika målarteknikerna som vi jobbar med.

 

Undervisning: 

Under bildlektionerna kommer du att få:
 

- lyssna till genomgångar om grundfärger, sekundärfärger, komplementfärger och övriga instruktioner om hur du använder olika målartekniker.

- genomföra bilduppgifter inom alla områden.  

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Färglära
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback