Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Värdegrund augusti -22

Norrbacka förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 20 september 2022

Stor blå jobbar med värdegrund, genus, mångfald och allas lika värde. Augusti/september -22

Var är vi?

När vi nu har startat igång efter sommaren fokuserar vi på att barnen ska känna sej trygga på stor blå samt att lära känna nya kompisar. Eftersom det har tillkommit nya barn och en del har slutat finns både nya förutsättningar och utmaningar i barnens samspel och gruppkonstellationer, därför lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbete i början på terminen.

Barnen leker gärna många tillsammans och/eller bredvid varandra. Detta kan resultera i konflikter om lekmateriel och utrymme.

 

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn ska känna sej välkomna och sedda både av pedagoger och andra barn när de kommer till stor blå.

Syftet med samling, undervisning och lärmiljö är att arbeta för att barnen ska utveckla sin förmåga för samspel, samarbete, turtagande och att kunna lyssna. Vi vill att lärmiljöerna ska stimulera till god lek och samarbete.

 

Hur gör vi?

Utifrån "vart ska vi" planerar vi samlingar, undervisning och grundverksamhet. Under hösten kommer undervisningstillfällen vara förlagda måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Vi kommer då dela in barnen i grupper efter ålder/utveckling.

Vi har gemensam samling på förmiddagen varje dag där vi bland annat går igenom vilka barn som är närvarande och vilka som är hemma.

Vi ställer frågor och uppmuntrar till att prata inför gruppen, samt träna på att lyssna och vänta på sin tur.

På undervisning och samling arbetar vi värdegrundsinriktat bland annat med hjälp av materialet "Superkompisar". Under en vecka får barnen jobba tillsammans med en eller två superkompisar. Barnen får olika uppdrag som de ska lösa tillsammans. Fokus ligger på att barnen ska träna på att samarbeta och lyssna på varandra.

 Så här kan det se ut när vi ska jobba med Superkompisar!

Ett superkompis-par visar för gruppen vad de gjort och hur dom gjorde.

 

I grundverksamheten är vi pedagoger alltid närvarande i barnens lek för att verka som observatörer, deltagare, medlare, kompis, lek- och startmotor.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback