Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Delfingruppen

Norrbacka förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Delfingruppen är en grupp för alla våra 5 åringar från våra 4 olika avdelningar (Brokan, Prickan, Randan och Rutan). Det är ett undervisningstillfälle som vi kommer ha varje vecka på tisdagar kl. 09:15. Undervisningstillfällena kommer variera och utifrån det också längden på dem.

Var är vi?

Vi har hunnit träffas i gruppen en gång där vi presenterat oss, lekt lekar och övat på rutiner när vi har 5-årsgruppen.
Vi har även tillsammans med barnen valt ett namn för vår 5-årsgrupp: DELFINGRUPPEN!

Vart ska vi?

- Att barnen från olika avdelningar på vår förskola ska få en chans att lära känna varandra bättre, inför förskoleklass.
- Att få och känna en gruppkänsla
- Att stärka barnens självkänsla
- Att bekräfta varandra/bli bekräftade och våga göra sig hörd.
- Att ha roligt, skratta och leka tillsammans, leken är viktig för barns utveckling och lärande.
- Att lära känna varandra och hitta nya kamratskap.
- Lek i olika former stimulerar fantasi, inlevelseförmågan och kommunikation.


Hur gör vi?

Vi kommer arbete utifrån vår tematiska arbete, vilket betyder att varje månad kommer vi fokusera på olika mål.

September: Gruppskapande övningar, samt regler och rutiner för delfingruppen. Jämställdhet, Genus och allas lika värde
Oktober: Motorik och Rörelse
November: Matematik och Teknik
December: Estetiska lärprocesser
Januari: Fortsätter med estetiska lärprocesser
Februari: Språkutveckling
Mars: Natur
April: Språkutveckling
Maj: Knyta ihop säcken! Avsluta.

Övriga aktiviteter som kommer ske under året:
- Besöka och hjälpa till i köket. Köket kommer meddela oss när det finns möjlighet för barnen i delfingruppen att hälsa på i köket och hjälpa till. Detta kommer ske mer spontant då det är ett samarbete som ska funka för deras verksamhet och vår. 

Dokumentation kommer ske både genom fysisk dokumentation på förskolan och här på Unikum. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback