Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Flera språk i barngruppen HT-22

Fullriggarens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Vi ska arbeta med barnens flerspråkighet och hemkulturer under höstterminen. Det innebär bland annat att vi ska ha undervisning som berör det språk som barnen kommer i kontakt med på förskolan, samt hur människor kan bo, vad de kan äta och hur de kan klä sig.

 • VAD - valt tema: Läslyftet "Flera språk i Barngruppen"

 

 • Nuläge: Barnen visar intresse för andra språk. Att jämföra saker (lika/olika) lockar barnen oavsett ålder. Barnen har visat intresse för världens olika flaggor, då vi har en världskarta uppsatt på väggen och ett flaggspel. De språk som barnen kommer i kontakt med i nuläget är svenska, thailändska, polska, ungerska, tyska, engelska, serbiska och TAKK

 

 • Prioriterat läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

 

 • Konkretisering av målen:

         Målbild - Barnet förstår att människor kan bo på lika/olika platser, äta lika/olika mat och klä sig på lika/olika sätt

         Nästan framme -Barnet kan visa/berätta på likheter och olikheter i jämförelse med andra 

         En bit på väg -Barnet visar intresse för lika/olika kulturer och språk

         Påbörjad utveckling -Barnet tar del av och utforskar lika/olika kulturer och språk.

 

 • VARFÖR - syfte: Barnen ska komma i kontakt med och få lära sig om olika språk och kulturer.

 

 • HUR - valda aktiviteter/metoder: Gemensam uppstart med storbarnsavdelningen Kajutan, då vi ska färdas över en Europakarta och lära oss hälsningsfraser på olika språk samt hur man sjunger "Broder Jakob" på till exempel tyska och polska, "Huvud, axlar knä och tå"
 • Lära oss "Imse vimse spindel" och "Broder Jakob" på olika språk.
 • Gemensamt undervisningstillfälle med storbarnsavdelningen Kajutan då vi pratar om vilka traditioner vi har på Fullriggaren och då vi gör ett traditionsårshjul tillsammans. Vi kommer även att låta barnen ha en egen bok som handlar om familjen där de får rita olika saker som står förklarat på sidorna.
 • Temavägg med flaggor, hälsningsfraser och utryck på olika språk som byggs på efterhand under temats gång.

 

 • Kopplad litteratur: Känd barnlitteratur på olika språk.

 

 • Valda begrepp: Lika, olika, demokrati

 

 • Dokumentation:
  • Bilder/filmer

  • Samtal med barnen

  • Unikum/Lärloggar

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback