Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Åter berätta sagor

Skogsbrynet, Norsjö · Senast uppdaterad: 9 september 2022

v.36-37 Vi har jobbat med sagan om den Lilla, lilla gumman

Vi börjar med Flano, tittar och talar om de olika bilderna, vilka färger finns med, vad är det olika sakerna, vad använder man dem till?

Tex: ett litet litet bord, det är brunt, större än stolen, det ligger en duk på, den är vit och blå man kan äta vid bordet eller sitta och måla.

Sedan använder vi oss av figurer och ett litet, litet hus, återberättar sagan tillsammans, 

Sedan ger vi barnen färgläggningsbilder på de olika sakerna som finns i berättelsen, dom får färglägga och klistra upp dem på en bakgrund och berätta sagan på deras eget vis.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter