Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns möte med naturmaterial

Burströmska förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vi jobbar med naturmaterial som finns nära oss och är lättillgängligt. Kan återvinnas och lämnas tillbaka. Materialet är flexibelt och kreativt och berikar barns fantasi

Mål:

Lära oss att ta hand om det material som finns omkring oss i naturen.

Att använda vår kreativitet till att se möjligheterna i materialet.

Syfte:

Ge barnen möjlighet att undersöka, iaktta och utforska olika naturmaterial, tillsammans med oss pedagoger.

vi ska lära oss att ta hand om det material som finns i naturen. Att använda oss utav vår kreativitet, för att se möjligheterna i materialet. Materialet är flexibelt och kreativt, berikar barns fantasi.

Aktivitet:

Vi pratar om materialet vi hittat i naturen. Hjälps åt att sortera det tillsammans.

Frågeställningar:

vad har vi hittat?

Hur känns materialet?
Hur ser det ut?
Vad kan vi göra med materialet?

Utifrån barnens frågor och funderingar, jobbar vi vidare med materialet.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback