Skolbanken Logo
Skolbanken

Lek och språk

Myrekärrsvägen 45 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Lek och samspel behöver kommunikation för att fungera. Hur kommunicerar små barn?

Vår tanke med de kommande veckorna är att arbeta aktivt med språkutveckling och kommunikation med våra blåmesar. Böcker, sånger och ramsor, och mycket lek med närvarande pedagoger är det vi kommer fokusera på nu.

Böckerna om babblarna är tydliga och engagerande för barnen, de deltar i sagorna med att knacka på i de olika husen och att gissa vem som bor där.

En enkel lek, som t.ex. "Björnen sover" eller en sång som "Jag öppnar fönstret och tittar ut", är uppskattat hos barnen och de vill leka och sjunga om och om igen. Upprepning skapar trygghet, och gör att de barn som behöver observera innan de deltar får möjlighet till det.

Vi kommer både fråga barnen om vad de vill göra, så att de som kan prata kan berätta, och så kommer vi visa och erbjuda olika aktiviteter. t.ex. att måla och baka med play do, så att barnen får upp ögonen för nya aktiviteter.

Vi kommer också att samarbeta mycket med Rödhakarna och skapa olika lekgrupper för barnens bästa, då vi har barn i Blåmesarna som gärna leker med kompisarna i Rödhakarna. 

I Skogsrummet sätter vi upp en bildtavla till varje barn där vi kommer fylla på med bilder på varje barns intressen. Där kommer barnen så småningom kunna titta på sina bilder och peka på vad de vill göra igen. 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter