Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Prejudice

Anneroskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 september 2022

The students will learn about prejudices and will compare the prejudice culture between USA & Sweden.

Lektion 1, 2

Introducera begreppet fördomar med hjälp av bilder som eleverna ska få diskutera utifrån 5 frågor. Eleverna ska sen få de rätta svaren på de olika personerna och sen få reflektera över varför de gav de svaren de gav.

Förtest - Vad är fördomar och vad kan de leda till? (träning)

Starta en gemensam ordlista kring ord kopplade till temat (träning)

Lärandemål:

  • Eleverna ska lära sig att samtala om fördomar på engelska
  • Eleverna ska lära sig att reflektera över begreppet ”Fördomar” utefter diskussioner och arbetsuppgifter

Lektion 3

Gå genom karaktärslista till filmen ”Crash”.

Förberedande diskussioner och videoklipp innan filmen för att skapa förförståelse till filmens handling. I dessa diskussioner kommer eleverna få reflektera kring fördomar och dess påverkan på samhället. (träning)

Lärandemål:

  • Eleverna ska lära sig att samtala om fördomar på engelska
  • Eleverna ska lära sig att reflektera över låtar och filmer som behandlar ämnet ”Fördomar”

 

 

Lektion 4

Titta på filmen ”Crash” - pausa och diskutera

Lärandemål:

  • Eleverna ska lära sig att efter diskussioner kunna skriva ner reflektioner hur människors fördomar kan yttra sig i vardagslivet
  • Eleverna ska lära sig om hur fördomar speglas i Amerikansk populärkultur och kunna jämföra med Sverige

Lektion 5

Läsa om Tupac -  (lästest)

Lyssna på ”Changes” med luckor

Läsa och arbeta med läsförståelse av ”Changes”, där de kommer att jämföra med Sverige. (träning)

 

Lärandemål:

  • Eleverna ska lära sig att reflektera över låtar och filmer som behandlar ämnet ”Fördomar”

Lektion 6:

Slutuppgifter

Sammanfattande analys av filmen genom att spela in sig.

skriva en text som ska ha rubriken ”Changes” som en förberedelse till slutuppsatsen.

Lektion 7:

Don’t put people in boxes” - videoklipp     om hur världen kan förbättras

Diskussionsfråga till filmen. APE (träning)

Uppsats ”Open-minded” med ordlista till de elever som är i behov. (skriftlig bedömning

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Matriser i planeringen
Prejudice
Prejudice
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback