Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Träningslära Årskurs 9 - HT22

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

1. Syfte

Att du ska få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Du ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

2. Undervisningens innehåll 

Mellan v. 38-47 kommer du att lära dig om och få prova på olika träningsformer inom kondition, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Du utgår ifrån dina egna förutsättningar och ska få en större kännedom om din egen kapacitet och livsstil. Du kommer att jobba med målsättning, träningsplanering, träningsdagbok, riskbedömning samt genomförande och utvärdering av individuellt träningsupplägg. 

Lektion 1: Teori (Introduktion)

Arbete: Påbörja uppgift 1 och 2. Genomför ”Målsättningspizzan”.

Lektion 2: Tester

*Eleverna utför sina tester.

Lektion 3: Teori

Arbete: Avsluta uppgift 1 och 2. Påbörja uppgift 3.

Lektion 4: Intervallträning

*Eleverna genomför ett intervallpass i Årstaparken

Lektion 5: Långdistansträning

*Eleverna genomför ett långdistanspass i Årstaparken

Lektion 6: Gym

*Eleverna genomför ett gympass

Lektion 7: Bootcamp

*Eleverna genomför självständigt ett planerat styrke- och konditionspass

Lektion 8: Cirkelträning

*Eleverna genomför ett cirkelträningspass (med samt utan belastning)

Lektion 9: Snabbhet- och rörlighetsträning

 

Lektion 10-12: Egenträning

*Eleverna genomför två lektioner kopplat till sitt mål.

Lektion 13: Tester

*Eleverna utför sina tester

Lektion 14: Teori 

 

Lektion 15-16: Checklista

Lektion 17: Dugga prov

 

 

3. Bedömning

Detta område kommer att bedömas teoretiskt i form av en inlämningsuppgift och ett skriftligt prov.

Bedömning sker kontinuerligt under perioden, både praktiskt och teoretiskt. Aktivt deltagande är en förutsättning. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet idrott och hälsa i slutet av åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback