Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Demokrati, diktatur samt hur Sverige styrs

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 september 2022

På nyheterna hör vi talas om demokrati och diktatur, men vad är det egentligen för något? När du fyller 18 år får du rösta. I valet väljs representanter till riksdag, region och kommun. Debatterna inför valen handlar om frågor som rör dig som välfärd, skatter, miljö, energi, skola, integration, lag och rätt och mycket mer. Under vecka 34 - 39 ska vi lära oss mer om demokrati och om hur det svenska politiska systemet fungerar.

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       Redogöra för - beskriva och förklara – visa faktakunskaper

·       Föra resonemang – se ur olika perspektiv och ge argument utifrån fakta

·       Motivera – ge argument, använda nya ord och begrepp

 

ARBETSSÄTT

 

Du tar del av genomgångar och utdelat material. Vi läser gemensamt, går igenom för området viktiga begrepp samt samhällsstrukturer som demokratidiktatur, politiska ideologier - partier, hur Sverige styrsriksdag och regering, regioner och kommuner, ser på filmklipp, diskuterar och besöker valstugor på Stora torg. Vi kommer att arbeta med individuella uppgifter, samt i grupper. Under träningstillfällena (lektionerna) tar du ansvar för ditt lärande genom att delta aktivt, ställa frågor, anteckna, vara med i diskussioner och jobba med uppgifterna.

 

BEDÖMNING

Du kommer bedömas genom:

- olika uppgifter och gruppdiskussioner

- skriftligt prov på demokrati, diktatur och hur Sverige styrs (vecka 39)

 

     Detta ska du kunna efter avslutat arbetsområde

- Kunna beskriva skillnader mellan demokrati och diktatur och vad som kännetecknar dessa begrepp.

- Kunna förklara ord och begrepp (se listan nedan) och använda begreppen i ett sammanhang.

- Kunna beskriva Sveriges politiska system med riksdag, regering, regioner och kommuner. Var olika beslut fattas och hur det påverkar individer, grupper och samhället i stort 

- Kunna förklara hur Sveriges valsystem fungerar. 

- Kunna Sveriges olika grundlagar och vad de innebär.

- Kunna redogöra för politiska ideologier (ex. liberalism, konservatism & socialism) och beskriva vad ideologierna står för. Du ska också kunna visa att du kan se samband mellan ideologier och några av våra svenska partier. Förklara tydligt och motivera varför du tycker att ett parti hör till en viss ideologi.Begrepp:

demokrati
diktatur

direkt demokrati

representativ demokrati

parlamentarism 

majoritetsprincipen 
statsskick 
statschef 

monarki 

republik

ideologi

statsbudget 

regering 

riksdag 

region

kommun 

förvaltning 

grundlagar 

allmän och lika rösträtt 

mandat 

block 

talman 

utskott 

misstroendeförklaring 

statsråd 

minister 

landshövding 

kommunalskatt 

län 

region 

lobbying 

nämnd 

kommunfullmäktige 

betänkande  

rättssäkerhet 

välfärd 

departement  

valhemlighet

fri opinionsbildning

maktdelningsprincipen

fria val

proposition

motion

ideologi

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback