Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAKNAK01b

Läsårsplanering

Ess-gymnasiet, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Här är en grov planering för hela läsåret vecka för vecka. Vilket avsnitt i kursen vi arbetar med under veckorna och vilka sidor i läroboken som vi jobbar med under avsnitten. Det står också när det är prov eller andra typer av utvärderingar av kunskaper. OBS det kan bli ändringar i planeringen under läsåret.

OBS! Läsårsplaneringen kan komma att behöva ändras gällande tidsplan, exakt omfång i läroboken såväl som vilka avsnitt som vi kommer att fokusera arbetet på.

 Se alltid aktuell information från din mentor och skola angående lovdagar, studiedagar och kalendariet i övrigt då detta kan ändras under läsårets gång.

 

v. 35-36  Uppstart av kusen samt om och stress och sömn(avsnitt livsstil och hälsa) s.

                  256-259 + 273-275

                 

 v.37-38 Kosten (avsnitt livsstil och hälsa) s. 212-222

 

v.39 Analysuppgift om GI-värde och kost, inlämnas och kommenteras i teams (avsnitt

         livsstil och hälsa)

 

v.40 Prov för de första avsnitten om Stress, sömn och kost.

 

v. 41 människokroppens uppbyggnad + träning (avsnitt livsstil och hälsa)

          risker med dopning (avsnitt livsstil och hälsa) s.231-238

 

v. 42 Olika drogers påverkan på kroppen s. 261-269

 

v. 43  Risker med tobaksanvändning s.239-242 (avsnitt livsstil och hälsa)

 

v.44 Höstlov

 

v. 45 Repetition och prov 2 om motion, doping och kroppens uppbyggnad, risker med  

          tobaksanvändning, drogers påverkan på kroppen.

 

v. 46 prov 2 om motion, doping och kroppens uppbyggnad, risker med  

          tobaksanvändning, drogers påverkan på kroppen.

 

v. 47-49 sexualkunskap s. 194-197 och 202-206 plus diskussioner och arbetsmaterial  

                från RFSU

 

v.50 Prov sexualkunskap s. 194-197 och 202-206 plus diskussioner och arbetsmaterial  

                från RFSU

 

v.51 Fördjupning/omprov/kompletteringar

 

v.52-1 Jullov

 

v. 2-5 Hållbar utveckling kapitel 3 s.36-42 och 47-49 + 116-119 (om klimatförändring)

 

v. 6     Prov  på avsnittet om Hållbar utveckling kapitel 3 s.36-42 och 47-49 + 116-119    

            (om klimatförändring)

 

v.7-8 Samhällets energianvändning s.80-105 inkl. kritisk granskning av   

           naturvetenskaplig information. V 8 uppgift

 

v.9 Sportlov

 

v.10-14 Naturvetenskaplig undersökning och kritisk granskning. kapitel 1 i läroboken

                Laborationsrapport = kunskapsutvärdering/prov av avsnittet inlämnas v. 13      

                och kompletteras under v. 14 efter återkoppling från lärare.

 

 

v.15 Påsklov

 

v.16-18 Globala miljöproblem s. 106-115 + 122-141

 

v.19        Inlämningsuppgift eller muntlig redovisning om Globala miljöproblem s. 106-

                 115 + 122-141

 

 

v. 20-22 Fokusering tidigare avsnitt + genetik kort för alla och mer de som vill fördjupa       

                 sig  Genetik och genteknik 160-172 + 179-185

 

v. 23 Betygsättning

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämningsuppgift Hållbar utveckling
Uppgift 2
Prov 2 Livsstil och hälsa
Prov 2 Livsstil och hälsa
Prov med kryssfrågor till kapitel 3 i läroboken.
Uppgift 6
Uppgift 7
Övningstest livsstil och hälsa
Övningstest om Livsstil och hälsa
Uppgift 10

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback