Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet HT- 23

Nya Rydsskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 4 september 2023

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig att skapa med hjälp av olika tekniker, verktyg, material och färger. Du kommer också att få spela och sjunga i olika genrer.

Vad: 

  • Du kommer att få skapa höst och kompisbilder, genom att imitera och skapa fritt med hjälp av foto, film, färg och olika strukturer och material
  • skapa musik och tonsätta en dikt med hjälp av digitala verktyg, samt spela och sjunga på olika instrument och i olika genrer på temat, vänskap, höst och jul

Hur:

  • Skapa med hjälp av olika material, färger och redskap
  • Sjunga och spela tillsammans. Lyssna på olika genrers och skapa musik på sin Ipad. 

Varför:

  • Skapa genom bild, musik och slöjd.
  • Välja och använda olika tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelse. 

Läroplanskopplingar

förmåga att skapa och reflektera över bilder,

förmåga att musicera och skapa musik, och

förmåga att formge och framställa slöjdföremål i olika material.

Framställning av berättande och informativa bilder.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Fotografering, film och annat digitalt bildskapande samt redigering.

Verktyg och material för bildframställning, hur de benämns och hur de används.

Rättigheter och skyldigheter vid användning och spridning av bilder i olika sammanhang.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar.

Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder. Hur bilderna kan granskas kritiskt.

Bilder som behandlar identitet, grupptillhörighet och normer.

Sång och spel i olika former och genrer.

Improvisation, gestaltning och komposition med röst, rörelse, instrument och digitala verktyg.

Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel dans, film och drama.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.

Musikaliska byggstenar, till exempel taktarter, musikalisk form och ackord.

Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik samt musikaliska uttryck från olika kulturer.

Musikens funktion i samhället samt musikens betydelse för att uttrycka identitet och grupptillhörighet i olika sammanhang.

Metall, textil, trä och andra material. Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker samt begrepp som används i samband med dessa.

Enkla skisser, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen och resultatet.

Design, hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Eleven deltar i att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material. Dessutom deltar eleven i kommunikation om vad bilder berättar.

Eleven deltar i musicerande med sång och spel i olika former. Dessutom deltar eleven i att uttrycka tankar och idéer genom musikaliskt skapande.

Eleven deltar i att formge och framställa slöjdföremål i olika material och med olika verktyg och hantverkstekniker. Dessutom deltar eleven i kommunikation om överväganden i arbetsprocessen.

Eleven skapar bilder med olika tekniker, verktyg och material. Dessutom kommunicerar eleven om vad bilder berättar.

Eleven musicerar med sång och spel i olika former. Dessutom uttrycker eleven tankar och idéer genom musikaliskt skapande.

Eleven formger och framställer föremål i olika material och med olika verktyg och hantverkstekniker. Dessutom kommunicerar eleven om överväganden i arbetsprocessen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback