Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

HKK 22/23

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 september 2022

planering för läsåret 22/23

Planering i Hem och konsumentkunskap årskurs 8

 

Varannan vecka praktiskt arbete i kök och varannan teori i vanlig sal.

 

Det vi jobbar med under året är följande:

 

Mat och matlagning

 • Matlagning för olika behov och sammanhang.

 • Livsmedels egenskaper och användningsområden.

 • Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att pla­nera, organisera och utvärdera arbetet.

 • Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.

 • Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för mat­lag­ning.

 • Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med mat­lagning.

 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och för­varing av livsmedel.

Levnadsvanor

 

 • Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till indi­viduella behov.

 • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livs­me­del och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livs­me­del och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

 • Rutiner och metoder för rengöring och tvätt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback