Skolbanken Logo
Skolbanken

GENOMFÖRANDE PLAN LÄSÅRET 2022-2023

Sjöelefanten, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Projekt/tema MITT MAGISKA JAG Läsåret 2022-2023

Genomförandeplan Sjöelefantens Förskola   

Projekt: Mitt Magiska Jag 

 
 
 
 
 
 

 

 Arbetslag:  

  

 
 
 
 

  

Datum vid förändring: 

 
 
 
 

  

  

Reflektion: 

  

 
 
 
 

Prioriterat område: 

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

Vilka är våra aktuella mål inom projektet?

 

 

 
 

 

 
 

    

 
 
 
 

Vad vill vi utmana barnens kunnande kring utifrån målen i läroplanen? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Hur organiserar vi och lägger upp arbetet? 

  

. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Hur låter vi barnen få inflytande? 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Hur utformar vi vår lärandemiljön? 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Hur ska vi i arbetslaget samarbeta för att nå de mål vi satt? 

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Hur skapar vi förutsättningar för och hur får vi syn på barnens lärande? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Analys: 

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

Vad visar vår dokumentation av det prioriterade målet? 

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Hur förstår vi och tolkar vår reflektion mot forskning och beprövad erfarenhet? 

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Så kan vi utmana barnen vidare: 

  

 
 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback