Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Forntiden

Forssjö skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vi ska nu arbeta med ämnet historia och Forntiden. Vi ska lära oss mer om hur allt var från början och hur det gick till när människan kom. Vi ska arbeta och lära oss mer om istiden, stenåldern, bronsåldern samt järnåldern.

Vi kommer att:

- läsa faktatexter och skriva egna faktatexter.

- arbeta praktiskt (skapande).

- se på filmer.

- lyssna på genomgångar.

- samtala och diskutera.

- läsa berättelser från den fornnordiska mytologin.

Du ska kunna/känna till:

- de begrepp som hör till arbetsområdet, såsom tidslinje mm.

- de spår vi kan se i naturen efter istiden.

- något om människans utveckling.

- hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

- Vråkulturen

 

Du visar att du kan genom att:

- vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner.

- kunna skriva faktatexter om de olika tidsperioderna med hjälp av stödord.

- du kan använda begrepp som hör ihop med ämnet.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.

Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.

Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback