Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1 22/23

Vollsjö skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Du ska få lära dig hur alla bokstäver i alfabetet låter, ser ut och skrivs. Du ska få lära dig läsa enklare texter, och få flyt i din läsning. Du ska också få lära dig att skriva, både ord och meningar.

Övergripande mål och riktlinjer

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kommunikation och lärande.

Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll:
 • Alfabetet
 • Sambandet mellan ljud och bokstav
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg
 • Att lyssna och kunna återberätta i olika samtalssituationer
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar
 • Berättande texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, bilderböcker, kapitelböcker och sagor [...]. Berättande texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
Så här ska vi göra:
 • Arbeta med bokstäverna och bokstavsljuden på olika sätt
 • Skriva olika texter för hand och på Chromebook
 • Läsa olika texter (både enskilt och i grupp/tillsammans)
 • Titta på program så som Bokstavståget
 • Samtala och diskutera kring händelser, texter och filmer
 • Arbeta med språket på olika sätt, t ex rimord och sammansatta ord
 • Arbeta med spel på bland annat Skolplus på Chromebook
Du ska kunna:
 • namnge alla bokstäverna i alfabetet och ange deras ordning
 • skriva bokstäverna och veta hur de låter
 • skriva meningar med stora och/eller små bokstäver och mellanrum mellan orden
 • sporadiskt använda stor bokstav och punkt
 • läsa ord och enklare meningar
 • korrigera dig själv på lärarens uppmaning
 • visa förståelse vid egen läsning genom att återge eller kommentera något av det lästa
 • visa förståelse vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • namnge alla bokstäverna i alfabetet och veta hur de låter samt skrivs
 • läsa ord och enklare meningar
 • läsa om och korrigera dig själv på uppmaning från läraren
 • visa förståelse vid egen läsning genom kommentera och återge något av det lästa
 • visa förståelse vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter
 • skriva meningar med stora och/eller små bokstäver och mellanrum mellan orden
 • använda stor bokstav och punkt

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på?

Bedömning kommer att ske utifrån den matris ni hittar kopplad till planeringen (se nedan). Matrisen är skapad utifrån kunskapskraven i läroplanen, med fokus på det kunskapskrav som finns för åk 1 (läsning).

Hur och när ska bedömningen gå till

Bedömning sker löpande under hela läsåret, t ex vid läsning och textsamtal men också utifrån producerat material. Matrisen fylls i första hand i mot slutet av varje termin (innan jul och innan sommarlovet).


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback