Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Singma 3A åk 3

Wigulfskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 december 2023

Singma 3a är ett läromedel som eleverna kommer arbeta med under året och ses som en huvudbok. Där till kommer det att kompletteras med annat material.

 

Förväntat resultat: 

Du ska

·      kunna räkna och känna igen talen till 10 000.

·      kunna bilda tusen för att räkna antal.

·      kunna räkna antal stegvis.

·      kunna dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental.

·      kunna beskriva värdet på siffrorna i ett givet tal.

·      kunna jämföra tal utifrån tusental, hundratal, tiotal och ental.

·      kunna visa jämförelser med symbolerna > och <.

·      kunna storleksordna tal.

·      kunna fortsätta talföljder.

·      kunna avrunda tal till närmaste tusental.

·      kunna använda symbolen ungefär lika med.

·      kunna placera ut tal på tallinjen.

·      kunna avrunda tal till närmaste tiotal, hundratal och tusental.

·      kunna använda avrundning för att göra ett rimligt överslag.

·      kunna placera ut tal på tallinjen.

Undervisning/ övning:

 Att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt.

·      Att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt.

·      Att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken.

·      Att du utför din Kunskapslogg.

 

Examinationsuppgift:

Eleven kommer bedömas utifrån arbetsuppgifter i boken. 

Eleven kommer bedömas utifrån ett test från varje kapitel. 

Eleven kommer bedömas utifrån hur mycket det deltar under genomgångar/lektioner. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback