Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden - orsaker, händelseförlopp och följder.

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Under momentet i Historia kommer du att läsa om de händelser som skedde under mellankrigstiden, andra världskriget samt efterkrigstiden och kalla kriget. Ni kommer att läsa om orsaker till och konsekvenser av dessa händelser och bekanta er med några av 1900-talets centrala personer.

Genomgångar, lektionsuppgifter, läsning i läroboken samt filmer.

 

Du blir bedömd under muntlig aktivitet på lektionerna, de olika uppgifterna vi löser i klassrummet samt slutuppgifter som berör mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget.


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.

Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. Eleven för enkla resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer.

Eleven för enkla resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Matriser i planeringen
Historia Kunskapskrav år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback