Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Samhällskunskap åk 8

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Samhällskunskap år 8, vi fokuserar på valet samt riksdagspartierna. Vidare kommer vi få förståelse för kommunen, regionen och Eu's betydelse samt uppgifter. Vi kommer även studera hur beslutsfattning sker på dessa nivåer.

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt par­la­men­tarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.
  • Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.
  • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Same­tinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.
  • Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att på­ver­ka den demokratiska processen.
  • FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bak­grund och innehåll.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lgr22 Övergripande matris - Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback