Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Favorit matematik - Förskoleklass

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Under läsåret i förskoleklass kommer du på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik.

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen. Vi utgår från materialet "Favorit matematik F" och kompletterar med boken "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass", Ncm.

    Tidsperiod

Under hösten 2022 och våren 2023

 

Syfte

Undervisningen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

  •          Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
  •          Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
  •          Upptäcka hur man har användning av matematiken i sin vardag.
  •          Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
  •      Känna till några matematiska begrepp.

Hur?

Vi kommer att arbeta i boken "favorit matematik". Kapitlen kommer inte att följas i ordningen 1-2-3....etc. Vi kommer att periodvis att arbeta med olika områden och utifrån dessa kommer vi att arbeta med tillhörande kapitel. 

Du kommer att få

  •             Arbeta i matteboken ”favorit matematik”
  •        Titta på ”livet i mattelandet” och andra matteserier
  •             Arbeta med konkret material
  •        Arbeta laborativt
  •        Arbeta med kompletterande arbetsblad

 

I Favoritmatematik kommer du att i de olika kapitlen öva på:

Kapitel 1

Lägesord

Kapitel 2

Beskriva och jämföra

Kapitel 3

Geometri

Kapitel 4

Klassificera och gruppera

Kapitel 5

Datalogiskt tänkande och mönster

Kapitel 6

Jämföra antal

Kapitel 7

Konservera antal

Kapitel 8

Antal, räkneord och siffror

Kapitel 9

Ordningstal

Kapitel 10

En-en-korrespondens och ramsräkning

Kapitel 11

Mätning

Kapitel 12

Statistik

-

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback