Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik ht 2022 åk 4

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Vad är teknik? Hur har tekniken utvecklats under historien? Hur kan ett tekniskt system se ut och vad innehåller ett sådant? Vilka är de fem enkla maskinerna? Och hur kan vi använda tecken i tekniken? Detta kommer du att få lära dig om på tekniklektionerna under terminen.

Du kommer att få lära dig följande:

-Vad teknik är

- Varför vi har teknik

- Känna till hur människorna drivit på teknikutvecklingen

- Kunna ge exempel på tekniska system

- Hur vi gör en konstruktion med hjälp av dokumentation

- Vilka de fem enkla maskinerna är

- Programmering i Scratch

 

Genomförande:

Vi läser texter, genomför uppgifter enskilt och i grupp samt tittar på filmer. Under vissa lektioner gör vi ritningar och konstruktioner, programmerar i Scratch.

 

Bedömnning:

Jag bedömer hur

-aktiv du är under lektionerna 

- du genomför enskilda uppgifter samt gruppuppgifter

- du dokumenterar ditt arbete

- hur ditt arbete med teknikuppgifter samt konstruktioner 


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet teknik i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback