Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Idrott och hälsa årskurs 8 ht 2022

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Planeringen på aktiviteter kan ni se i classroom.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kursplanens centrala innehåll

 

 
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter utomhus 
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, förbättring av konditionen    
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus samt danser och rörelser till musik.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse-och träningsprogram till musik.

 

    

 

Årskurs 8

Under kommande period kommer vi att prova på olika bollsporter, orientera, dansa, leka, testa olika redskap i gymnastik. Du kommer att få utveckla din kunskap inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt. Tänk på att skolidrotten har under de senaste åren genomgått förändringar. Genom att nya sporter har presenterats har målen blivit tydligare och innehållet i undervisningen har blivit bredare. Idag är idrott ett mer hälsoinriktat ämne, vilket kan uppmärksammas i senaste namnskiftet från idrott till idrott och hälsa. Namnskiftet var nödvändigt för att markera skillnaden mellan idrott i skolan och idrotten som bedrivs av idrottsföreningar. I kursplanen för idrott och hälsa tydliggörs att undervisningen syftar till att lära eleverna att ta ett långsiktigt ansvar för deras kropp och hälsa och att varje elev ska utvecklas i egen takt. Grunden i föreningsidrotten är däremot tävling, rangordning och urval av dem som presterar bäst. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att föreningsidrotten är frivillig och utövas på fritiden medan skolidrotten är obligatorisk och utövas under skoltid

Undervisningens innehåll

Elevens mål

 

 • att kunna delta i olika inomhusspel och utomhusspel 
 • att kunna delta i olika lekar och spel, ex basketboll och innebandy
 • att du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra i lekar och olika spel
 • att förstå vikten av rätt lyftteknik och hur man undviker skador genom fysisk aktivitet
 • att utveckla din styrka – kondition i olika stationsträningsmodeller och redskapsbanor
   

Vad?

Innehåll

Lekar och spel, ex, volleyboll,  racketsporter, redskapsgymnastik, simning samt teori.

 

Hur?

Vi kommer att ha olika lekar, idrotter och spel inomhus och utomhus. Vi kommer även att ha teoretiskapass,

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kvaliteter och förmågor som bedöms

 • att du deltar i olika inomhusspel och utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget
 • att du kan delta i olika lekar och spel, ex basketboll och innebandy och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet idrott och hälsa i slutet av åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter