Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Hitta språket - Kartläggningsmaterial förskoleklass

Lilla Sätraskolan, Gävle · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Hitta språket - Nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass som består utav fyra olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen.

Hitta språket används som ett stöd och komplement för att kartlägga elever i förskoleklass kunskaper i språkligmedvetenhet.

Det är fyra delar:

Aktivitet 1
Vi berättar och beskriver
- Berätta sammanhängande om något han/hon varit med om.
- Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
- Visar intresse för vad andra säger.
- Kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2
Vi lyssnar och samtalar.
- Visar intresse för högläsning.
- Kan delta i samtal om text och bild.
- Kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3
Vi kommunicerar med symboler och bokstäver.

- Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
- Visar intresse för bokstäver.
- Kan namnge bokstäver.
- Kan skriva sitt eget namn.
- Har skrivriktningen klar för sig.
- Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4
Vi urskiljer ord och språkljud.

- Kan producera språkljud.
- Kan dela upp korta meningar i ord.
- Kan urskilja första språkljudet i ord.
- Kan dela upp enkla ord i språkljud.
- Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen
Hitta språket Kartläggning Förskoleklass
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback