Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Sång 1-3

Vågbroskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vi sjunger tillsammans

Vi sjunger låtar tillsammans och lär oss texter och melodier. Samt gör egna enkla sånger där vi hjälps åt både med text och melodi.


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven i huvudsak sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven väl sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en fungerande form.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett väl fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en väl fungerande form.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback