Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

9

Elevledda utvecklingssamtal

Norsjöskolan, Norsjö · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Ju äldre eleven blir desto mer har hen möjlighet att ta ansvar för sin egen utbildning. På Norsjöskolan har eleverna möjlighet att leda sina egna utvecklingssamtal, där de får berätta om sina mål och sina strategier för att nå så långt som möjligt i sin undervisning.

Eleverna fyller i skolan i en samtalsmall/presentation som sedan ligger till grund för utvecklingsamtalet med mentor och vårdnadshavare.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Presentation - Mitt utvecklingssamtal

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback