Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Utredande text-Brev till rektorn

Almåsgymnasiet C, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Den här bedömningsmatrisen är till stora delar hämtad utifrån nationella provets skrifliga del. Den är dock anpassad till skrivuppgiftens krav.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Brev till rektorn. Text av utredande karaktär.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter