Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Terminsplanering 15E

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Här kommer planeringen för höstterminen 2022


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter