Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska v 34-40

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2022

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

34

Mål med året utifrån resultat i åk 7.

Miljöbeskrivning

Studieteknik/lästeknik

 

Studieteknik/lästeknik

Ni får romanen Mitt liv som halvtids indian..

 

35

Vi läser debattartiklar och samtalar

Källor och källkritik

 

Genomgång debattartikel, struktur och språk.

Introduktion, skrivuppgift

Utkast

Vi läser till sidan 47

36

Vi analyserar debattartiklar

Vad kan man debattera om? Mall för debattartikel

Vi läser till sidan 128

37

Arbeta med din mall för debattartikel. Denna delas med mig

Sök källor för din debattartikel, läs på om ämnet.

Börja skriva på din debattartikel, dela dokumentet med mig

Läsläxa. Till sidan 199

38

Skriva debattartikel

Skriva debattartikel

Läsläxa: utläst

39

Skriva debattartikel

Skriva debattartikel

Inlämning av debattartiklar

40

Reservtid

Reservtid

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEDÖMNINGSMALL ÅK 8 – EN DEBATTARTIKEL

 

 

E

C

A

UPPGIFT

Eleven har följt instruktionen.

 

 

 

STRUKTUR

Debattartikeln har i huvudsak fungerande struktur.

 

Eleven använder enkel textbindning. (en viss koppling finns mellan inledning, stycken och avslutning samt meningar emellan)

Debattartikeln är relativt väl fungerande struktur.

 

Eleven använder utvecklad textbindning. (En relativt väl fungerande koppling finns mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan. 

Debattartikeln har en väl fungerande struktur.

 

Eleven använder välutvecklad textbindning. (En tydlig koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt. Inga omotiverade luckor förekommer.)

INNEHÅLL

Man kan i huvudsak särskilja elevens ställningstagande.

 

Texten är anpassad till texttypen debattartikel på ett i huvudsak fungerande sätt. (Texten innehåller de för en debattartikel nödvändiga komponenterna ställningstagande, argument.

 

Eleven skriver enkla argument som bygger på till viss del underbyggda resonemang. 

Elevens ställningstagande framgår relativt väl.

 

Texten är anpassad till texttypen debattartikel på ett relativt väl fungerande sätt. (Argument och motargument är relevanta och tydligt kopplade till ställningstagandet).

Eleven skriver relativt väl utvecklade argument som bygger på relativt väl underbyggda resonemang.

Elevens ställningstagande framgår väl.

 

Texten är anpassad till texttypen debattartikel på ett väl fungerande sätt. (Argument och motargument är relevanta, träffsäkra och tydligt kopplade till ställningstagande)

 

Eleven skriver välutvecklade argument som bygger väl underbyggda resonemang.

SPRÅK

Eleven skriver sin debattartikel med viss språklig variation. (Ordvalet är enkelt men fungerar i sammanhanget. Viss omotiverad upprepning förekommer)

 

Meningarna är i huvudsak fungerande (t.ex. förekommer få ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen)

 

Eleven blandar tempus till viss del, men det på verkar inte förståelsen av texten.

 

Eleven följer i huvudsak skrivregler för stavning och skiljetecken.

 

Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver sin debattartikel med relativt god språklig variation. (Ordvalet fungerar relativt väl i sammanhanget. Till exempel synonymer gör texten relativt nyanserad).

 

Meningarna är av varierande längd och relativt väl fungerande. (Inga ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen förekommer).

 

Eleven använder korrekta tempusformer relativt väl.

 

Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl.

 

Språket är relativt väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver sin debattartikel med god språklig variation. (Ordvalen fungerar väl i sammanhanget. Det är nyanserat, träffsäkert och specifikt.)

 

Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.

 

Eleven använder korrekta tempusformer väl.

 

Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl.

 

Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Observera att detta är en preliminär planering. Oförutsedda företeelser kan leda till att planeringen ändras.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback