Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kompistema ht22

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Begrepp: arbetsro, lärande lek, regler- följa regler, samarbeta, familj, ansvar, rätt- fel, konflikt, rätten till ett namn.

Konkretisering: (Detta kommer du att lära dig)

  • Klassens och (skolans) regler
  • Klasskompisarnas namn
  • Kunna berätta om dig och din familj i liten grupp.
  • Lek och samarbetat med olika kompisar.

 

Arbetssätt: (Så här kommer vi att arbeta)

  • Vi kommer träna på kompisarnas namn genom olika namnlekar.
  • Vi kommer prata om regler vad de betyder, på olika sätt.
  • Vi kommer rita och skriva om våra familjer
  • Utgår från Pelle Svanslös-arbetsområde 1-Jag samt Puls, samhälle-skolan

Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback