Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jag kan själv

Snöbollsgatan förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 september 2022

-Att bli mer självständig vid på och avklädningssituationer

Tema

  • Syfte & Mål

Utifrån observationer har vi sett ett behov av att skapa självständighet vid på och avklädning i rutinsituationer så som toalettbesök och vid in och utgång. Detta för att barnen ska känna en tillit till sin egna förmåga att utvecklas och lära. 

  • Målkriterier

Utifrån den proximala utvecklingszonen kommer vi att stötta barnen utifrån deras kunskapsnivå och ju mer barnet behärskar backar vi som pedagoger för att barnet ökar sin självständighet och tillit av egen förmåga. 

 

  • Genomförandet 

Ge dem försättningar vid rutinsituation så som val av kläder efter väder samt att ge dem tiden att kunna prova själva att ta av och på sig kläder. Till en början att behöva pedagogers starka stöd i lärandesituation till att på egen hand blir mer självstädning att ta sig an uppmaningarna. Förskolan stöttar och uppmuntra barnen till självständighet, detta gör vi genom att några barn åt gången får prova sin förmåga. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback