Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund

Ströms slott förskola, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Allas lika värde, vänskap, empati och medkänsla.

Vi kommer under sex veckor att arbeta med värdegrund i barngruppen. Vi kommer att fokusera på allas lika värde, vänskap, empati och medkänsla.

Vi kommer bla att arbeta med bilder, samtal, litteratur, filmsnuttar, dilemman och bild och form. 
Målet är att öka barnens förståelse och medvetenhet om olikheter för att undvika olika former av diskriminering av bla etnisk tillhörighet, kön, ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning. 
Vi kommer också att arbeta med Alfons vänskapsmaterial och eget material där vi samtalar om vänskap, empati och medkänsla.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback