Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Vardagliga konversationer och samhälle

Enheten för flerspråkighet GR, Partille · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Under denna termin kommer vi att jobba med bildanalys och vardagskonversationer om olika sammanhang, vi startar terminen med val och demokrati i Sverige. Hållbar utveckling är en del av undervisningen denna termin.

Modersmåls pedagogiska planering  ht-22

 

Tema: Vardagskonversation

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

https://docs.google.com/document/d/15YSw5uwyyw0K7ESfacfEIwbu0dNiQXuNkCVlz1ieujo/edit?usp=sharing

Arbetssätt:

 

När:

v.35-51

 

 

 

Hur:

Genomgång

 

Diskussioner 

Rollspel 

Bildanalys

Dialog 

Bildspel och olika fraser på modersmålet

Ser filmer Koppling till Lgr 22

 

Syfte:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • kunskaper om samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

 

Centralt innehåll: 

 årskurs 1-3

Läsa och skriva

 • Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska.

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och och stavningsregler.

 

 Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mot­tagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig för­stådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Språkbruk

 

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 • Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Samtal om vardagliga företeelser och händelser.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, dikter, sagor och sägner från områden där modersmålet talas.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback