Skolbanken Logo
Skolbanken

AÅ Stjärnfallet 2022 augusti-oktober

Trandaredsgårdens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Här kommer vi dokumentera vårt övergripande arbete med aktiva åtgärder. Analys och reflektion sker i vår SKA-planering.

Normer

En norm är en osynlig regel, förväntning, önskvärt beteende. Positiva normer-vi säger hej-stärker samvaron, alla kan bidra. Negativa normer- jantelagen, inte tillåtet att misslyckas och leder till exkluderande eller inkluderande. ”Normalt” respektive ”annorlunda”. Hur vi förstår vår verklighet- vad vi tycker är rätt och fel. ”Barn är…” till ”Barn blir”….Om normen inte bryts är den ofta osynlig-befäst. Begränsande normer' leder till att diskriminering och kränkningar uppstår. Från normkritik till normkreativ. Intersektionalitet-normer samverkar och överlappar. Grund för en jämställd förskola.

Klistra in följande i reflektionsrutan eller i en planering (obs! alla kan se och dokumentera)

Diskrimineringsgrund- religions

Risker och hinder/Analys av orsak

9/9 Just nu ser vi inte några hinder eller risker. Vi vill uppmärksamma barnen att det finns olika religioner, kulturer och tro.

Mål

9/9 Att alla ska respektera varandra och vara känt med varandras olikheter och likheter.

Åtgärder

Uppmärksamma de olika högtiderna som finns i barngruppen och ta del av varandras religion och kulturer. Att tillsammans med VH få med vilka olika religioner som finns i barngruppen och utgå från det. 

Ansvar

Vi pedagoger på Stjärnfallet.

Delaktighet och inflytande

Lyssna in vad barnen säger om sina olika högtider och hur de firar det hemma. 

 

Plan mot kränkande behandling-

Risker och hinder/Analys av orsak

Mål

Att barnen är snälla mot varandra, respekterar varandra och enskilt eller tillsammans med en vuxen kan prata om saker som har hänt. Att barnen känner att de alltid kan komma till oss pedagoger för att lösa konflikter. Att vi tillsammans med VH gör varandra uppmärksamma på det som är bra och mindre bra.

Åtgärder

Vi delar in barnen i mindre grupper både under samling men även när de har olika aktiviteter i leken.

ansvar

Delaktighet och inflytande


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter