Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Lyrik - bild & text

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Lyrik - bild & text

Åsö Grundskola 9A, lyrik och bild

Lyrik är, tillsammans med epik och dramatik, en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgenrer. Lyrik är dikter/poesi - på engelska betyder lyric fortfarande låttext, medan genren lyrik heter poetry. Under detta moment kommer ni att få läsa dikter från olika kända och mindre kända poeter. Ni kommer sedan berätta vilka känslor och inre bilder ni får av texterna. Det fina är att ingen diktanalys är fel. Det gäller bara att underbygga sina resonemang på ett tydligt sätt. Bra va!

Mål med arbetet, centralt innehåll
1. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera tex­ter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

2. Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

3. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poe­ti­ska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

4. Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de hi­sto­ri­ska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Arbetsform

Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellen, men kanske på ett lite oorganiserat sätt. Vi kommer prata om olika sorters dikter, analysera dikter tillsammans, skriva egna dikter och sedan göra en individuell analys. I analysen ska ni använda er av en bild för att förtydliga diktens budskap och er tolkning.

Bedömning*

·         Skriva olika texter. Eleven skriver olika slags texter med språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer.

·         Verket och dess sammanhang. Eleven visar kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

 

* Jag har tagit bort värderorden från kunskapskraven, så de gäller ingen speciell kunskapsnivå.

Material

En analysmall att utgå ifrån, en formalia-mall, tre olika dikter av tre olika poeter samt en stilfigurer-lathund.

Lektionsupplägg

Vecka

Onsdag 10:30-11:30

Torsdag 8:20-9:10

Fredag 13:50-14:40

Läxa

34

Introduktion diktanalys:

Vilka olika sorters dikter finns det? 

 

Skolfoto

Ni får analysera och rita en bild till Edit Södergrans dikt Vierge Moderne. 

 

 

35

Ni fortsätter analysera och rita bilder. Vi tar upp svaren och bilderna i helklass.

Vi går igenom bunden vers: haiku. Ni läser, analyserar och skriver en egna haikudikter. 

Ni läser upp era haiku-dikter i klassen. Ge varandra positiv respons! 

Rita en bild till haikun.

 

36

Genomgång av olika poeter. Anteckna till egna analyser.

 

Ni blir tilldelade en poet och får välja en dikt ni ska analysera och välja/rita en bild till (examinerande uppgift).

 

Ingen lektion, föreläsning!

 

37

Analys och bild.

Analys och bild.

 

Analys och bild.

 

Se till att vara i fas!

38

Inlämning av analys och bild på lektionen.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter