Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Fysik, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Från mytologiska väsen till sjöfarare och upptäckare

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Vi ska ha ett lite mindre arbete om mytologiska väsen, sjöfarare och upptäckter för att se hur människans tankar har gått från att tro på naturen, till att senare förlita sig på vetenskapen.

Vi kommer att titta på avsnitten ur ”Mytologerna” för att få kunskap om mytologiska väsen, sedan ska du forska fram fakta om en sjöfarare, upptäckare eller vetenskapsman. Den senare delen kommer vi sedan att delge varandra om på valfritt redovisningssätt.


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback