Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

PP HT22 - English grade 5

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 september 2022

Engelska är ett språk som är gångbart i stora delar av världen och som förekommer på flera olika ställen och i olika sammanhang i din vardag. Genom undervisningen i engelska övar du på att kommunicera på olika sätt. Under höstterminen kommer du att på ett varierat sätt få träna på att tala, lyssna, läsa och skriva engelska.

 

Förmågor du kommer att få utveckla:

Kommunikativ förmåga:
- Att samtala med din lärare och dina klasskompisar.
- Att formulera dig i tal och skrift.
- Att redovisa ditt arbete för andra.

Begreppslig förmåga:
- Att förstå vad ord och begrepp betyder i samtal och skrift.
- Att kunna använda ord och begrepp i olika sammanhang.

Metakognitiv förmåga: 
- Använda strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi kommer att ha många muntliga övningar under terminen i form av bl a dialoger, kortare pjäser och diskussioner.
  • Vi läser olika texter som handlar om vardagshändelser men vi ska även bekanta oss med några engelsktalande länder och t ex lära oss om deras historia.
  • Vi lyssnar på talad engelska i klassrummet och från olika medier. 
  • För att träna förmågan att skriva engelska ska du få producera egna texter. Du ska även få bekanta dig med några grammatiska regler för att bli säker på språkets struktur. 

 

Detta kommer att bedömas:

  • Din förmåga att förstå talad engelska.
  • Din förmåga att läsa och förstå innehållet i olika typer av texter.
  • Din förmåga att tala engelska så att andra förstår.
  • Din förmåga att skriva enklare texter så att andra förstår.

 

Så här sker bedömningen: 

  • Sker muntligt och skriftligt under lektionstid.
  • Genom skriftliga och muntliga tester där förmågorna bedöms.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback