Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Alfa Kapitel 1 Liljeforsskolan

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Kapitel 1 handlar om "Taluppfattning och huvudräkning". Du kommer ha möjligheten att bli säkrare på de fyra räknesätten med huvudräkning.

Syfte:

Du ska utveckla förmågan att:

  • kunna positionssystemet
  • kunna skillnaden mellan siffror och tal
  • kunna alla fyra räknesätten med huvudräkning 

 

Arbetssätt-undervisning (så här vill vi arbeta och lära oss)

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier inom huvudräkning. 

Vi kommer ha samtal och diskussioner (EPA).

Vi kommer ha färdighetsträning (hemma/skolan) t.ex. arbetsblad, NOMP, Skolplus.

Vi kommer jobba i Alfa boken.

 

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

siffra, tal, platsvärde, tallinje, jämna tal, udda tal, addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot

 

Så här kommer jag att bedöma:

  • Genom hur du använder dina kunskaper av matematiska begrepp.
  • Genom hur du arbetar under lektionerna.
  • Genom vilka resultat du visar på kapitel diagnos, test och prov. 

 

http://www.matematikabg.se/elever/laxor.html


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna enkla ekvationer.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback