Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Rävarna enhet 2

Klossdammens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

Vi har en grupp med elva barn.Fyra av barnen har ett annat modersmål än svenska.Tre av de andra barnen har andra språkliga svårigheter(.En fonologiskt ,två språkförståelse/ordförståelse.)

 

Vad har fungerat bra?

Kompisskapet. Barnen är snälla mot varandra och empatiska.

Glada ,nyfikna och förväntansfulla barn.

Vad har fungerat mindre bra?

Vi har kommit fram till att arbete med barnen i helgrupp inte är önskvärt.

Att inte använda konkreta material.

Mål

Vart ska vi?

Det vet vi inte…

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Utveckla sitt språk.

Värna om miljön ,djur och natur.

Att barnen skall lära sig lägesord.

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Utveckla sina empatiska förmågor.

Utveckla sin språkförståelse ,rikare språk.

Kunna räkna och förstå mängden och antal. 1-5.

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta?

Vi tycker det är viktigt att barnen växer upp till bra ,ansvarstagande medborgare.

Språket är grundläggande för barnets fortsatta utveckling.

För att de ska börja sitt matematiska tänkande.

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Behovet finns.

Genomförande

Hur gör vi?

Vi använder oss av Bornholmsmodellen.

Aktivitetskort.

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vi delar upp gruppen i mindre grupper.Tar fram bra material som ändras och utvecklas under tiden.

Vilka barn skall delta?

Alla barn i gruppen.

Tidsplan?

Ht 22 för att sedan utvärdera och gå vidare.

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Barnens lärandeprocesser.Foton,våra reflektioner,Innehållet i vår reflektionsväska

Pedagogerna och barnen.Vi varje lärtillfälle.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Vi pedagoger.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

På vår planering och reflektionstid.

När?Varje måndag.

Hur går vi vidare?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback