Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Estetiska uttrycksformer HT-22 Stjärnan

Sundby förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Syfte: Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera forma och skapa genom att använda olika material och tekniker såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

 

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

  • Lpfö 18

    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
     intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  •  

Barnens intresse för målet/målen:

Barnen visar stort intresse för olika former av skapande.

Barnens behov för målet/målen:

Ge barnen möjlighet att utforska olika former av estetiska uttryckssätt.

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:
Självständigt kunna välja och använda olika material för att kunna vara kreativa. Ex kunna använda färg, lera, pennor, saxar mm.

Vilka aktiviteter ska vi genomföra: 

• vi ska introducera och lära barnen hur man använder olika material.

• allt material ska vara tillgänglig.

introduktion sker i smågrupper.

gemensam aktivitetsdag för hela förskolan, där barnen får välja vilken aktivitet de vill delta i.

• alla avdelningar ska introducera lera

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter