Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi Sverige

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 september 2022

I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Hur ska vi lära oss detta? 

Vi ska lära oss detta genom att tillsammans se på filmer och prata om hur Sverige är indelat i landsdelar, regioner, kommuner och landskap.
Vi kommer att gå igenom och prata om Sveriges olika naturresurser, vilka finns, var finns de och hur påverkar de Sverige.
VI kommer arbeta med och skriva arbeten om Sveriges olika landskap. 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss Sveriges landskap, största orter, berg, hav och vatten och veta vad de heter och var de ligger och förhåller sig till varandra geografiskt. 
Vi ska lära oss om hur Sverige ser ut och vad som finns runt om i Sverige.

Vad som kommer att bedömas:

Att du vet vilka landskap vi har och kan placera merparten av dem på en karta. Du ska också kunna visa att du vet var de största orterna och bergen och vattnen finns i Sverige på en karta. 
Att du kan beskriva Sveriges olika delar i stort och hur det är där.

Hur du får visa vad du kan:

Du få visa vad du kan i arbeten under lektionstid och i ett avslutande prov. 


Läroplanskopplingar

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Matriser i planeringen
Geografi Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback