Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Värdegrund Hösten 2022

Förskolan Lilla Park, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 september 2022

På förskolan arbetar vi med att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Barnen lär känna känslor som glädje, sorg, rädsla, ilska, avsmak/avsky och överraskning/förvåning.

 

 

Var är vi?

Vi upplever att det finns ett behov av att samtala om hur vi kan vara en bra kompis. Vi ser också ett behov av att stärka barnens förmåga att uttrycka sina egna känslor samt att lyssna på och förstå andra.

 

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i sig själva, i barngruppen samt med oss pedagoger. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera över och att sätta ord på sina känslor. Vi vill också skapa förutsättningar för att alla barn ska känna samhörighet i gruppen och uppmärksamma allas lika värde.

  

Hur gör vi?

För att ge barnen möjlighet att utveckla sina förmågor att förstå sina egna känslor, lyssna på varandra och känna empati för varandra läser vi böcker som handlar om känslor och olikheter. Vi tittar också på Ugglan och Kompisproblemet och Djuren på Djuris. Böcker, flanosagor och de korta filmerna används som underlag för reflektion och diskussion tillsammans med barnen. 

Vi skapar ett kompisträd för att stärka gemenskapen i barngruppen. Barnen hur vi kan vara en bra kompis och tar tillvara deras svar.  

Valstund, då barnen väljer en aktivitet på valstundstavlan, är ett dagligt inslag som ger barnen tillfälle att utveckla förmågan att samarbeta med andra, skapa nya relationer och att stanna i den valda aktiviteten under en lite längre stund.

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback