Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering och valda indikatorer HT-22

NYSÄTERS FÖRSKOLA, Härryda · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Vi arbetar denna terminen med språk och kommunikation

Kartläggning och indikatorer

Bullerbyn HT-22

Jasmine, Carina & Zahra

 

Språk och kommunikation

 

1-2 år

-      Vi eftersträvar att barnen ska kunna kommunicera sin egen gräns

-      Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig verbalt, på svenska och har fått uppleva sitt modersmål

3 år

Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor

Barnen ställer frågor till varandra. Barnen får uppleva sitt modersmål

  

 
   

 

 

Pedagogiska miljöer

- Vi eftersträvar att barnen ska kunna kommunicera sin egen gräns 

Vi är närvarande och delaktiga när barnen är i de olika miljöerna. Vi måste vara delaktiga för att kunna stötta och utveckla barnen att kommunicera sin egen gräns. I vårt rörelse- och musikrum tränar vi på att kommunicera sin egen gräns. Vi som pedagoger får avväga hur många barn som kan vistas inne i miljön samtidigt för att barnen ska kunna lyckas. En pedagog är alltid närvarande med stöttning och vägledning genom Sven Persson stöd. Uppmärksamma barnen på deras olika gränser (vissa barn har större integritet än andra) Barnen ska få lära sig att se och lyssna in sin omgivning. Pedagogerna stöttar barnen i detta genom att observera, iaktta och möta barnen genom blickar och ord. 

Våtutrymmet är också en miljö som barnen vistas i stora delar av dagen där vi kan stötta barnen att kommunicera sin egen gräns. Vi har redan observerat att denna situation kan vara känsligt för deras integritet. Barnen tränar på att känna efter vad JAG tycker är okej och tränar då på att både kunna uttrycka sin egen känsla och lyssna in andra, att vara lyhörd.

 

-     Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig verbalt, på svenska och har fått uppleva sitt modersmål

Djur och natur är en miljö vi har valt att ha för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig verbalt. Vi har valt att ha en miljö med djur som barnen är bekanta med. Anledningen till det är att barnen ska få möjlighet att leka och få en dialog mellan barn-barn och barn-pedagog. Vi sätter upp tecken som stöd och lär oss till att börja med att benämna ett djur på barnen modersmål.

Litteraturmiljön finns i centrum för att locka barnen till böckernas värld och det den tillför. Böcker lockar till samtal om bilderna och berättelsen. När vi läser för barnen kan vi ställa frågor och fundering och barnen kan lyssna och lära av varandra. Det ska finnas möjlighet att välja litteratur på andra språk än svenska så att barnen får se olikheter och likheter. Vi kan också samtala om att det finns olika språk och modersmål.

Vi har valt att ha pussel och spel tillgänglig för barnen som de själva kan gå och hämta. Vi behöver till stor del vara närvarande och stötta/hjälpa barnen när de pusslar och spelar. Det skapar tillfällen att kommunicera kring de olika materialen.

 

- Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor

Vi kommer arbeta kring att benämna de olika känslorna vi ser att barnen uttrycker med kroppen/kroppsspråket eller som de verbalt uttrycker. Vi vill att barnen ska få uppleva olika sorter känslor och få förståelse för andras känslor. Det kommer vi att arbeta aktivt med i alla våra miljöer. Situationer uppstår flera gånger per dag då barnen upplever och känner olika känslor. Vår uppgift är att stötta barnen och att de känner sig trygga med att få stanna i känslan. Vi (pedagoger) kommer att diskutera detta med varandra och lyfta olika scenarier på reflektionstid.

 

-     Barnen ställer frågor till varandra. Barnen får uppleva sitt modersmål

Vikten av att se andra människor och få lyssna på andra tänker vi ta in i våra möten som vi har på morgonen tillsammans. Vi tänker kanske inte börja med denna indikator med en gång utan att den successivt får växa fram allt eftersom. Vi har barn som kommit olika långt i processen i att lyssna in någon annan. Vi tänker att barnen får uppleva sitt modersmål i våra morgonmöten då vi benämner vissa ord.

 

Strategier

-      Tecken som stöd

-      Läsa böcker

-      Sjunga

-      Dansa

-      Rim och ramsor

-      Lyssna på saga

-      Planerade leksituationer

-      Skapa

-      Pussla

-      Spela

-      Lyssna/närvarande pedagoger


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback