Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Music

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Music is about things such as experience, song, community, creative joy, rhythm.

We will work with:

  • Songs and games in different forms: unison song, canon, alternate song and ensemble playing.
  • Songs, dances and song games from different cultures and in different languages.
  • Design of songs and stories with sound, form, rhythms and movements.
  • Music symbols, pictures and characters.
  • Different instruments - wind, string, keyboard and percussion instruments, how the instruments sound and look.
  • Simpler notation and some musical terms.
  • Simple music history as some famous composers and artists.

Assessment:

  • Abilities will be assessed continuously during lessons and in conversations.

Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven i huvudsak sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback