Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Terminsplanering åk 2

Vinsta grundskola östra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Terminsplaneringen är en grovplanering som kan komma att ändras under arbetet gång. Vi hänvisar till veckobrev för mer detaljerad information om vad eleverna gör och kommer göra i skolan.

Ht 21 åk2

Svenska

Matematik

NO

SO

Engelska

v.33

Uppstart

Uppstart

Uppstart

Uppstart

Värdegrund

Uppstart

v.34

Repetition 
Stor bokstav och punk

Berättarstruktur

Introduktion av boken 

Repetition

Mitt i prick 

 

 

Värdegrund

Introduktion av boken 

s.1 My name is..

v.35

 

Stor bokstav och punk

Berättarstruktur

 

Repetition 

Mitt i prick 

Hundrarutan

0-100

 

Höst

Trafik

Val 2022

 

Kap 1 School

v.36

Stor bokstav och punk

 

Diamantjakten Kapitel 1

Mitt i prick

Ental och tiotal

Höst

Trafik

Val 2022

 

 

Kap 2 Activities

v.37

Presentationer och förutsägelser 

 

Kapitel 2

Mitt i prick

Ental och tiotal

NTA

Tema Jord

Här bor vi

Repetition

v.38

Rubriker, sammansatta ord, alfabetet

 

Kapitel 3

Mitt i prick 

Addera och subtrahera med hela tiotal

NTA

Tema Jord

Här bor vi

Storytime 3 och 4

v.39

Synonymer, vokaler

 

Kapitel 4

Mitt i prick 

Problemlösningsuppgifter

 

 

NTA

Tema Jord

Här bor vi

Kap 4 Clothes

v.40

Konsonanter

 

Kapitel 5

Mitt i prick Problemlösningsuppgifter

 

 

NTA

Tema Jord

Källsortering

Repetition och göra klart

v.41

Vokaler och konsonanter

 

Kapitel 6

Mitt i prick Problemlösningsuppgifter

 

 

NTA

Tema Jord

Källsortering

Storytime 5

v.42

Skriva dagbok

 

Kapitel 7

Mitt i prick 

Talföljden och mönster

 

 

NTA

Tema Jord

Källsortering

Kap 5 Body

v.43

Skriva brev

Följa en instruktion

 

Göra klart

Göra klart

NTA

Tema Jord

Källsortering

Repetition och göra klart

v.44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v.45

Kapitel 8

Mitt i prick 

Multiplikation

 

NTA

Tema Jord

Våra pengar

Storytime 6

v.46

Adjektiv, motsatsord

 

Kapitel 9

Mitt i prick 

Multiplikation

 

NTA

Tema Jord

Våra pengar

Kap 6

v.47

Instruktioner

 

Kapitel 10

Mitt i prick 

Multiplikation

 

NTA

Tema Jord

Religion

Repetition

v.48

Substantiv

 

Kapitel 11

Mitt i prick 

Multiplikation

 

NTA

Tema Jord

Religion

Storytime 7

v.49

Verb

 

Kapitel 12

Mitt i prick 

Multiplikation

 

NTA

Tema Jord

Religion

Kap 7 At home

v.50

Skriva brev

Skriva önskelista

 

Göra klart

Mitt i prick

Multiplikation

 

Göra klart

Göra klart

Religion

Göra klart

 

Repetition och göra klart

v.51

Jultema

Jultema

Jultema

Jultema

Jultema

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback